Headerfoto laptop Logo Link Intelligence
Link Intelligence is verhuisd
Actueel

Grotere jas zit als gegoten

In vrijwel elke fabriek liggen de kansen voor het oprapen. Of je ze verzilvert hangt af van hoe je ernaar kijkt en wat je ermee doet.

Vanuit ons nieuwe kantoor blijft onze focus hetzelfde: het samen vinden, realiseren en borgen van het hoogst haalbare in uwfabriek, in kwaliteit én in kwantiteit.

Office Heesch
Filteren op
project

Nieuwe CIP-keuken voor FrieslandCampina | Veghel

Op Processcontrol.nl is deze week een artikel gepubliceerd, waaarin onze collega Paul van den Akker vertelt over de nieuwe CIP-keuken die gebouwd is bij FrieslandCampina in Veghel. Voor dit project hebben wij het management uitgevoerd voor de Engineering, Procurement en Contstruction.

Veel leesplezier!

https://www.processcontrol.nl/40187-veiligheid-boven-alles/

 

project

Besturing AGV’s van IT naar OT | Zoetermeer

Vroeg of laat moet elk (besturings)systeem worden ge-updatet. Bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van nieuwe functionaliteiten, omdat er bugs verholpen zijn, óf om de cyber security te borgen.

Nutricia gebruikt in de vestiging in Zoetermeer onbemande voertuigen (AGV’s) voor het transport van pallets met product. Omdat deze AGV’s niet alleen direct impact hebben op de productie, maar óók communiceren met andere OT-systemen is besloten om de systemen niet alleen te upgraden, maar ze ook te verplaatsen vanuit het IT-netwerk naar het OT-netwerk. Bijkomend voordeel is dat het update-beheer vanaf dat moment ook onder de OT-afdeling valt.

De grootste uitdaging bij een dergelijk project is ‘zorgen dat alles blijft functioneren’ en er dus niets omvalt. Firewalls, IP-adressen…. het kan op heel veel plekken misgaan. Een kwestie goed inventariseren, overleggen met álle betrokkenen en een uitgebreid projectplan maken.  Door ook de server de virtualiseren kunnen eventuele obsolete fysieke servers bovendien verwijderd worden.

Tijdens de daadwerkelijk realisatie en implementatie hebben we éérst de bestaande AGV-software uitgebreid getest op de nieuwe, virtuele Windows servers. Dit in nauwe samenwerking met de Franse leverancier. Toen dat bleek te werken konden we overgaan tot het daadwerkelijk installeren, testen en migreren. Inmiddels draaien alle AGV’s en PLC’s op het nieuwe platform, binnen het OT-netwerk, zijn ze voorzien van de laatste software en kunnen ze door middel van patches up-to-date worden gehouden.

Nieuws

We zijn verhuisd!

Samen met ons nieuwe zusje ‘Link Asset Management’ zijn we verhuisd.
Vanuit Link Intelligence blijven we graag met u samenwerken om uw investeringsprojecten succesvol te laten verlopen. Link Asset Management richt zich erop het beste resultaat te realiseren met bestaande installaties en organisaties.

Welke route u dus ook kiest, graag helpen wij u om toekomstbestendig te produceren, voor nu en volgende generaties!

Office Heesch
project

Overstap naar biomassa als business case | Lippstadt

Ook als de nood aan de man komt moet een operatie haalbaar en betaalbaar zijn. FrieslandCampina Kievit GmbH zocht naar een sustainable alternatief voor het gebruik van gas in de stoomopwekking in Lippstadt. Maar aan welke eisen moet zo’n alternatief voldoen? Na inventarisatie schreven we de User Requirement Specification: wat is er nu, waar willen we naar toe en welke eisen stellen we? Op basis hiervan beoordeelden we de voorstellen van meerdere leveranciers. We bekeken diverse scenario’s en rekenden de beste voorstellen door: welke investering is benodigd, wat is de operationele impact van elke keuze en wat is de terugverdientijd?

Op basis hiervan kwamen we tot een business case en de bouw van een biomassa-stoomcentrale. Hiermee komen we tot een reductie van de CO2-uitstoot van maar liefst 88%, 10.500 ton per jaar. Anders dan in Nederland is er in Duitsland een overschot aan afvalhout, dit is dus een daadwerkelijke emissie reductie.
Alle vergunningstrajecten zijn doorlopen, maar een subsidieaanvraag staat op hold door de Duitse stop op de overheidsuitgaven. Bij groen licht kan de bouw gaan starten en draait de plant uiteindelijk op (lokaal) resthout en niet langer op gas of olie.

houtvuur
Nieuws

We gaan verhuizen!

Het gaat goed met Link Intelligence. Bedrijven weten ons te vinden, als ze op zoek zijn naar een oplossing voor complexe vraagstukken. Alles gericht op het behouden, optimaliseren of uitbreiden van kwaliteit en kwantiteit in een fabriek. Sinds kort verzorgen we ook CMDB-analyses ten behoeve van OT Equipment. Hierbij brengen we in kaart wat de status is van elk object binnen de lifecycle. Zo krijg je veel meer grip op je assets en processen. Onze diensten en oplossingen worden zo goed ontvangen, dat we uit ons jasje groeien. Daarom gaan we binnenkort verhuizen naar een groter pand, dat bovendien een stuk beter bereikbaar is. Vanaf begin 2024 vestigen we ons in Heesch. Natuurlijk houden we onze relaties hiervan op de hoogte!

nieuwe stek in Heesch
project

Nieuw lactosetransport volgens allerhoogste standaards | Veghel

FrieslandCampina Veghel is één van de grootste lactosefabrieken ter wereld. Om 24/7 maximale output te borgen én te kunnen blijven voldoen aan de allerhoogste (kwaliteits)standaards is besloten tot het vervangen van het lactosetransport. 

Al het geproduceerde lactosepoeder wordt via een 140 meter lang en vrijwel onderhoudsarm pijpsysteem vanuit het productiegebouw naar de verpakkingsinstallatie getransporteerd. Van hieruit wordt het poeder verpakt in diverse verpakkingsunits. 

Omdat lactose vrij kleverig is, is er bij het transport in lange procesleidingen altijd een reëel risico dat leidingen dicht gaan zitten. Dankzij high tech engineering en uitgebreide test hebben we een transportsysteem kunnen ontwerpen dat ervoor zorgt dat de leidingen openblijven.

Gedurende het project mocht de productie niet of nauwelijks worden stilgelegd. Een ‘brownfield’ organisatie en oplevering, in een fabriek waar elke vierkante meter al benut wordt. Toch is het project geslaagd: zowel het proces als de ingebruikname zijn geruisloos verlopen.

project

Nourishing a better planet – sustainable uitbreiding | Aalter

In Aalter werken we aan één van de grootste en meest ambitieuze projecten van FrieslandCampina van dit moment. De ‘derde PET-lijn’ betekent een substantiële uitbreiding van het productievolume. Deze lijn zal voldoen aan de hoogste normen van dit moment en kan worden ingezet voor een breed scala aan producten en merken zoals Campina, Cécémel,Chocomel, Fristi, Joyvalle, Yazoo en Debic. Het project is onderdeel van het ‘Nourishing a better planet sustainability’: in 2025 moet alle verpakkingen van FrieslandCampina volledig recycable of reusable zijn.Hierin past een switch van HDPE-flessen naar nieuw ontworpen PET-flessen, die volledig recycable zijn.

Om te komen tot een allesomvattende User Requirement Specification hebben we vanaf het allereerste stadium (oriëntatie en ontwerp) alle betrokken disciplines bijeengebracht en gemanaged en ook bij alle voorbereidende werkzaamheden hebben we mensen begeleid. Nu de realisatie in volle gang is, managen we de disciplines EPC (Engineering Procurement Construction), Process Licensing en CSU (Commissioning Start Up). Zo wordt er een oplossing gerealiseerd die tot in detail aansluit op de marktvraag van nu en de nabije toekomst.

Friesland Campina Aalter

Geen resultaten gevonden